Fizikalna terapija

FIZIKALNA TERAPIJA
  • samostalno izvođenje fizioterapeutskih postupaka po prijedlogu odgovarajućeg liječnika
  • priprema termo,elektro, mehano i kinezi i druge terapije
  • sprovođenje kinezi reakcijskih mjerenja radi ocjene uspješnosti terapije
  • adaptiranje, prema potrebi bolesnika, invalidskih kolica i ostalih ortopedskih pomagala
  • kontrola izvođenja fizioterapeutskih postupaka, te stručno-administrativni poslovi
  • sudjelovanje u zdravstvenom odgoju, obrazovanju i edukaciji kadrova
Naziv službe / odjela i adresaBroj telefonaE-mail adresa
Fizikalna medicina
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 166rehabilitacija@dz-donjimiholjac.hr