Obiteljska medicina

DJELATNOST DOKTORA OBITELJSKE MEDICINE:

  • briga o kompletnom zdravstvenom stanju pojedinaca, kao liječnik prvog kontakta daje opću ocjenu o zdravlju pojedinca i populacije koja mu gravitira i o tome vodi cjelokupnu medicinsku dokumentaciju
  • ispitivanje uvijeta i utjecaj na zdravstveno stanje građana
  • programi i mjere za ugrožene grupe pučanstva
  • provođenje liječenja i rehabilitacije u ambulanti odnosno u stanu, a pri  kućnom liječenju i njezi koristi i druge suradnike iz odgovarajućih institucuja
  • prikupljanje laboratorijskih i drugih gijagnostičkih analiza neophodnih za ocjenu zdravstvenog stanja i za potrebe specijalista-konzultanta
  • upućinanje bolesnika na stacionarno liječenje i rehabilitaciju
  • ocjena radne sposobnosti
  • davanje stručnog mišljenja za službene zahtjeve
  • provođenje mjera zdravstvenog obrazovanja i prosvjećivanja
Ordinacija obiteljske medicineTelefone-mail
Dr Nada Dumančić
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 25
031 630 402-
Dr Spomenka Drašinac – Kurtagić
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 25
031 632 411-
Dr Vanda Balković
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 25
031 630 450-
Dr Ivana Kokić
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 164-
Dr Brankica Brlić Tarbuk
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 173-
Dr Dahna Jantoš
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 630 500-
Dr Ljubica Tot
Črnkovci, Kardinala A. Stepinca 53
031 645 055opca.medicina2@dz-donjimiholjac.hr
Dr Tatjana Bakaran
Magadenovac, Glavna 5
031 647 155opca.medicina1@dz-donjimiholjac.hr
Dr Wadi Zoghbi
Viljevo, Braće Radića 106
031 644 094suvag@dz-donjimiholjac.hr