Patronaža

Vrši patronažnu službu polivalentnog tipa na području koje se poklapa sa područjem zdravstvenih stanica ili terenskih ambulanti obiteljima, trudnicama, babinjama, novorođenčetu i dojenčetu. maloj djeci, predškolskoj i školskoj djeci, oboljelima od TBC, malignih neoplazmi, dijabetesa, mentalnog oboljenja, mišićne distrofije, alkoholizma i drugim kroničnim bolesnicima kao i invalidnim osobama,

Kontaktiranje i suradnja sa ordinirajućim liječnikom i drugim službama u zdravstvenoj ustanovi po izboru u svakom konkretnom slučaju, sa stacionarnim zdravstvenim ustanovama, sa socijalnom službom. centrom za kućnu njegu, društvima za brigu o starim osobama i drugim ustanovama na rješavanju problema.

Služba također radi na zdravstvenom prosvjećivanju i obrazovanju, te pribavlja rezultate na bazi kojih se poduzimaju potrebne mjere za sprečavanje raznih bolesti.

Naziv službe / odjela i adresa

Lokal

Broj telefona

E-mail adresa

PATRONAŽNA SLUŽBA
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 25
110031 620 169patronaza@dz-donjimiholjac.hr
Vuković Dijana
patronažna sestra
 099 6201 605
Kovačević Biljana
patronažna sestra
 099 6201 606
Kaučić Anja
patronažna sestra
 099 6201 607
Čošić Marija
patronažna sestra
 099 6201 608
ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 23
 031 333 875
    
Naziv službe / odjela i adresaBroj telefonaE-mail adresa
PATRONAŽNA SLUŽBA
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 25
031 620 169patronaza@dz-donjimiholjac.hr
Vuković Dijana
patronažna sestra
099 6201 605-
Kovačević Biljana
patronažna sestra
099 6201 606-
Kaučić Anja
patronažna sestra
099 6201 607-
Čošić Marija
patronažna sestra
099 6201 608 -
ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 23
031 333 875-