Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

.

RTG DIJAGNOSTIKA

 • utvrđivanje redoslijeda pacijenata s obzirom na hitnost
 • ispitivanje bolesnika o eventualnim preprekama za dijagnostički terapijski postupk
 • samostalno provođenje radiografije
 • sudjelovanje u prosvjetljivanju i izradi ciljanih snimaka
 • provođenje mjera zaštite kod radioionizirajućeg zračenja, te UZV dijagnostika
 • rad na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju kao i edukaciji kadrova

FIZIKALNA TERAPIJA

 • samostalno izvođenje fizioterapeutskih postupaka po prijedlogu odgovarajućeg liječnika
 • priprema termo,elektro, mehano i kinezi i druge terapije
 • sprovođenje kinezi reakcijskih mjerenja radi ocjene uspješnosti terapije
 • adaptiranje, prema potrebi bolesnika, invalidskih kolica i ostalih ortopedskih pomagala
 • kontrola izvođenja fizioterapeutskih postupaka, te stručno-administrativni poslovi
 • sudjelovanje u zdravstvenom odgoju, obrazovanju i edukaciji kadrova

DJELATNOST DENTALNOG TEHNIČARA:

 • Izrada dentalnih fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka, te Izrada ortodontskih naprava.
 • Izrada ostalih terapeutskih dentalnih naprava.
Naziv službe / odjela i adresaBroj telefonaE-mail adresa
RTG – dijagnostika
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 24
031 620 167-
Fizikalna medicina
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 166rehabilitacija@dz-donjimiholjac.hr
Zubotehnički laboratorij
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 172 -