Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZZ):

 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Radiologija (RTG i UZV)
 • Interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Oftamologija
 • Ortopedija
 • Neurologija
 • Psihijatrija
 • Urologija
 • Otorinolaringologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 • samostalno izvođenje fizioterapeutskih postupaka po prijedlogu odgovarajućeg liječnika
 • priprema termo,elektro, mehano i kinezi i druge terapije
 • sprovođenje kinezi reakcijskih mjerenja radi ocjene uspješnosti terapije
 • adaptiranje, prema potrebi bolesnika, invalidskih kolica i ostalih ortopedskih pomagala
 • kontrola izvođenja fizioterapeutskih postupaka, te stručno-administrativni poslovi
 • sudjelovanje u zdravstvenom odgoju, obrazovanju i edukaciji kadrova
Naziv službe / odjela i adresaTelefon
dr. med. spec. radiologije
inženjer radiologije
medicinska sestra

Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 23
031 620 167
Radmila Khaznadar, dr. med. spec. fiz. med. i rehabilitacije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22
031 620 166
Fizikalna terapija
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22
031 620 166

Radiologija (RTG i UZV)

 • utvrđivanje redoslijeda pacijenata s obzirom na hitnost
 • ispitivanje bolesnika o eventualnim preprekama za dijagnostički terapijski postupk
 • samostalno provođenje radiografije
 • sudjelovanje u prosvjetljivanju i izradi ciljanih snimaka
 • provođenje mjera zaštite kod radioionizirajućeg zračenja, te UZV dijagnostika
 • rad na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju kao i edukaciji kadrova
Naziv službe / odjela i adresaBroj telefona
RTG – dijagnostika
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 24
031 620 167
Zubotehnički laboratorij
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 172
Naziv službe / odjela i adresaTelefon
Interna medicina
Neurologija
Psihijatrija
Opća kirurgija
Urologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Oframologija
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22
031 333 870