Specijalisti

ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

 • Prati i proučava zdravstveno stanje žena i trudnica.
 • Provodi sistematske preglede i kontrolne preglede u toku trodnoće i vodi brigu o toku iste, te posebnu pažnju
  posvećuje patološkoj trudnoći.
 • Savjetuje trudnice u svezi s trudnoćom i porođajom, te upućuje na tečajeve.
 • Organizira i provodi savjetovanje i zdravstveni odgoj žena posebno radi preventivnih ginekoloških oboljenja.
 • Vrši poslove u svezi planiranja porodice u okviru opće prihvaćenih mjera sa posebnim angažiranjem za
  povećanje nataliteta.
 • Vrši ciljane i sistematske preglede žena u svrhu zanog otkrivanja raka i drugih oboljenja žena.
 • Vrši ginekološke preglede služeći se dostupnim dijagnostičkim sredstvima.
 • Provodi liječenje žena. Upućuje na bolničko liječenje.
 • Upućuje u dijagnostičke svrhe na dopunske specijalističke pretrage i druge preglede.
 • Obavlja UZV preglede.

ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  DOJENČADI I MALE DJECE

 • Obavlja poslove liječnika pedijatra.
 • Prati i proučava zdravstveno stanje dojenčadi, male i predškolske djece.
 • Radi u savjetovalištu za dojenčad i malu djecu.
 • Provodi sistematcke kontrolne preglede, provodi cijepljenja.
 • Vrši preglede i liječenje bolesne djece.
 • Upućuje na bolničko liječenje i rehabilitaciju.
 • Provodi zdravstveni nadzor nad organizacijama predškolskog odgoja.
 • Obavlja i druge poslove iz oblasti zdravstvene zaštite dojenčadi, male i predškolske djece, te aktivno
  provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje.
CENTAR ZA DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKU DJELATNOST
Naziv službe / odjela i adresaBroj telefonaE-mail adresa
Zdravstvena zaštita žena
Dr Ana Bucko

Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 24
031 620 168ginekologija@dz-donjimiholjac.hr
Specijalistička pedijatrijska ordinacija
Tim bez nositelja

Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 630 410 -
Centar za dijagnostičko-terapijsku djelatnost
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 23
031 333 870poliklinika@dz-donjimiholjac.hr