Dentalna medicina

DJELATNOST DOKTORA DENTALNE MEDICINE OBUHVAĆA:

  • briga o kompletnom zdravstvenom stanju usta i zubi populacije na svom području
  • utvrđivanje zdravstvenog stanja usta i njihovo liječenje
  • utvrđivanje metoda rada, vrste materijala i rokova za za izradu protetskih radova
  • preventiva
  • permanentno zdravstveno obrazovanje i prosvjećivanje
  • utvrđivanje programa i mjera za sanaciju usta i zubi
  • upućivanje na specijalističko i bolničko liječenje
  • odgovornost za vođenje medicinske dokumentacije
Naziv službe / odjela i adresaBroj telefonaE-mail adresa
Stomatološka ambulanta
Dr Nežica Špoljarić
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 176-
Stomatološka ambulanta
Dr Lorena Lic
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
031 620 430dentalna1@dz-donjimiholjac.hr
Stomatološka ambulanta
Tim bez nositelja
Magadenovac, Glavna 3
031 647 112dentalna3@dz-donjimiholjac.hr
Stomatološka ambulanta
Dr Sandra Buljan

Moslavina Podravska, J.J. Strossmayera 120
031 641 255dentalna2@dz-donjimiholjac.hr
Stomatološka ambulanta
Tim bez nositelja
Marijanci, Kralja Zvonimira 2
031 643 906-