Upute i obavijest o prijemu prvostupnika/ce fizijatrije

DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC

31540 DONJI MIHOLJAC

Trg Ante Starčevića 24

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Donji Miholjac, 24. prosinca 2018.godine.

 

Sukladno odredbama članka 35. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac ravnatelj Doma zdravlja Donji Miholjac raspisao je javni natječaj objavljen u Narodnim novinama od 07.prosinca (12) 2018.godine za

 1.  Radno mjestoprvostupnik/ca fizijatrije -2  izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

prijavljenim na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj: 110/18 dana 07.prosinca (12) 2018.godine te na internetskim stranicama Doma zdravlja Donji Miholjac i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Donjem Miholjcu, a za prijem na neodređeno vrijeme prvostupnika/ce fizijatrije 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja Donji Miholjac.

Testiranje kandidata koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete gore navedenog Oglasa, održati će se

u Multimedijalnoj dvorani Doma zdravlja Donji Miholjac, u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 22/I, dana 15. siječnja 2019. godine, s početkom u 9,00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti slijedeći kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja:

 • MARIJAN VICHTA
 • TOMISLAV JURLINA
 • DUNJA SUMAREV
 • VIKTOR BAŠIĆ
 • VALENTINA LIJIĆ
 • BRIGITA ČOŠIĆ
 • TOMISLAV ŠORMAN
 • DUNJA ČOŠIĆ
 • MATKO DAVIDOVIĆ
 • IVANA BOŠNJAK
 • ANAMARIJA KANISEK
 • KARLA DUKIĆ
 • IDA ANIĆ
 • JOSIPA KOLEMBUS
 • TANJA HINIĆ
 • MIRTA IVIĆ
 • KRISTINA ĐURKOVIĆ
 • IGOR ŠKRLEC
 • MARIJA PATOLOVEC
 • TAJANA KALAZIĆ
 • MERY ANN NOVOSELIĆ
 • MINJA JOVIČIĆ

Literatura koju kandidati mogu koristiti za pripremu je slijedeća:

 1. Ivo Jajić, Zrinka Jajić: Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Medicinska naklada, Zagreb 2008.
 2. Bobinac-Georgijevski, A.: Fizikalna medicina i rehabilitacija u Hrvatskoj, Naklada Fran, Zagreb 2000.
 3. Ćurković, B., Ivanišević, G., Kovač i sur.: Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Medicinska naklada, Zagreb 2004.
 4. Keros, P., Pećina, M., Ivančić – Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka; Naprijed, Zagreb 1999.
 5. Grozdek, G. i sur.: Temelji medicinske masaže, Hrvatska udruga fizioterapeuta, Zagreb 1998.
 6. Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija, Medicinska naklada, Zagreb 1999.
 7. Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
 8. Nikolić, V. Principi i elementi biomehanike. Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 9. Pećina Marko i suradnici: Ortopedija, Naklada Ljevak Zagreb, 2004.
 10. Dürrigl, T.: Reumatologija, Medicinska naklada, Zagreb 1997.
 11. Brinar, V. i sur.: Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 12. Pećina, M. i sur: Športska medicina, Medicinska naklada, Zagreb 2003.
 13. Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. HKF, Zagreb, 2011.

Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za koji se obavlja testiranje.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se sa testiranjem.
 3. Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
 4. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pismenu provjeru znanja. Navedena pismena provjera traje 30 minuta.
 5. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset  (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova. U strukturi bodovanja, pisani test čini 30% vrednovanja ukupnog rezultata.
 6. Za vrijeme pismene provjere znanja i tijekom testiranja rada na računalu nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušten, prethodno opisan način biti će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat se neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu oglas.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na  provjeri znanja ako je za svaku provjeru ostvario najmanje pet (5) bodova.

7. Kandidati koji su uspješno položili pismeni test  pristupaju razgovoru s povjerenstvom, a popis kandidata koji su ostvarili pravo na intervju i vrijeme održavanja intervjua, biti će objavljen 16.siječnja (1) 2019.godine na WEB stranicama Doma zdravlja Donji Miholjac. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije u DZ Donji Miholjac. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od  nula do deset (0-10) bodova, i u strukturi bodovanja čini 70% vrednovanja ukupnog rezultata.

8. Nakon provedenog testiranja i intervjua povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata  prema ukupnom broju ostvarenih bodova te istu dostavlja ravnatelju na odlučivanje. Ravnatelj donosi Odluku o prijmu u službu izabranih kandidata. Odluka o prijmu će biti objavljena na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Doma zdravlja Donji Miholjac.

                 Povjerenstvo za provedbu natječaja