Uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Dana 23. srpnja 2019. godine Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje uručili su ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje slijedom objavljenog Poziva u sklopu projekta “Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I.”

Naime, riječ je o projektima kojima je cilj povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, promicanju zdravstvenih navika, jačanju svijesti građana o važnosti prevencije kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolest, kao i unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 27 milijuna kuna, od čega se 85 % iznosa osigurava iz Europskog socijalnog fonda, a udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatke.

Ugovori su potpisani s predstavnicima 12 uspješnih prijavitelja za ukupno 13 ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 7.852.722,16 HRK, od kojih bespovratna sredstva iznose 7.768.020,96 HRK.

Potpisnici trilateralnih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl. iur. te predstavnica ispred Doma zdravlja Donji Miholjac, ravnateljica Antonija Bogut, mag.oec. sa projektom “Povećanje znanja i svijesti opće populacije i osoba sa šećernom bolešću o važnosti prevencije bolesti i zaštite zdravlja sveobuhvatnim pristupom na razini primarne zdravstvene zaštite na području grada Donjeg Miholjca”.

Domu zdravlja Donji Miholjac odobreno je financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 504.851,23 HRK,  od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 499.999,85 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0,97%.

Projekt je prvenstveno namijenjen korisnicima zdravstvene zaštite u svim dobnim skupinama na području grada Donjeg Miholjca, oba spola, kao i zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima koji su zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, udrugama, lokalnoj zajednici te općenito javnosti.