Ordinacija dentalne zdravstvene zaštite za hitna i neodgodiva stanja u Domu zdravlja Donji Miholjac

Prema nalogu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva privremeno su organizirane ordinacije dentalne zdravstvene zaštite pri svim domovima zdravlja.

Ordinacija dentalne zdravstvene zaštite pri Domu zdravlja Donji Miholjac započela je s radom 30. ožujka 2020. godine u dvije smjene, a zbrinjava samo hitna i neodgodiva stanja.

Telefonski broj ordinacije dentalne zdravstvene zaštite za hitna i neodgodiva stanja je 031/620-178.

Kako u radu navedene ordinacije sudjeluju svi doktori dentalne medicine iz mreže javno zdravstvene službe sa području Doma zdravlja Donji Miholjac, redovan rad u njihovim ordinacijama se privremeno obustavlja kao mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19, no i dalje su svojim pacijentima telefonski dostupni prema dosadašnjem rasporedu radnog vremena.

Napominjemo kako je i dalje na snazi Raspored posebnog dežurstva u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na punktu Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV 6. Posebno dežurstvo dostupno je subotom od 15.00 do 20.00 sati, te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati.

Skrećemo pozornost kako pacijenti, radi dolaska u navedene ordinacije domova zdravlja, trebaju pribaviti propusnice radi napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka od strane izabranog liječnika obiteljske (opće) medicine temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.