Natječaj za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac, ravnatelj Doma zdravlja Donji Miholjac objavljuje

NATJEČAJ

1. za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine za rad na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja Donji Miholjac u Donjem Miholjcu, jedan (1) izvršitelj m/ž
UVJETI RADA:
– visoka stručna sprema (VSS); završen stomatološki fakultet,položen stručni ispit;radno iskustvo od minimalno 1 godine rada u struci;
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, za obavljanje poslova dr.dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja Donji Miholjac u Donjem Miholjcu.

2. za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine za rad na određeno vrijeme u ordinacijama dentalne medicine Doma zdravlja Donji Miholjac u Magadenovcu i Podravskoj Moslavini, dva (2) izvršitelja m/ž
 
Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme radi zamjene za vrijeme trajanja rodiljnog i roditeljskog dopusta ugovornih doktora dentalne medicine u ordinacijama dentalne medicine Doma zdravlja Donji Miholjac u Magadenovcu i Podravskoj Moslavini, uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Zainteresirani pristupnici obvezni su priložiti slijedeće dokumenate:
  • kratak životopis
  • ovjerena preslika dokaza o državljanstvu
  • ovjerena preslika dokaza o stručnoj spremi
  • ovjerena preslika dokaza o položenom stručnom ispitu
  • ovjerena preslika odobrenja za samostalan rad nadležne komore
  • preslika radne knjižice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Nepotpune prijave uprema uvjetima iz ovoga natječaja neće se razmatrati.
Prijave podnijeti roku od 8 dana od dana objave natječaja na slijedeću adresu:
 
DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOJLAC
HR – 31540 DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 25
Telefon: ++ 385 /031/ 620-160
E-mail: ravnatelj@dz-donjimiholjac.hr