Postupci nabave

Pravilnik o provedbi

postupaka jednostavne nabave u Domu zdravlja Donji Miholjac

Dokumentacija za javno nadmetanje opskrba prirodnim plinom

OTVORENI POSTUPAK – NABAVA MALE VRIJEDNOSTI Evidencijski broj nabave: JN-MV/05-2013

Dokumentacija za javno nadmetanje opskrba električnom energijom

OTVORENI POSTUPAK – NABAVA MALE VRIJEDNOSTI Evidencijski broj nabave: JN-MV/03-2013

Dokumentacija za javno nadmetanje za nabavu uredskog namještaja i medicinske opreme

OTVORENI POSTUPAK – NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI Evidencijski broj nabave: JN-VV-01/12

Dokumentacija za javno nadmetanje za nabavu UZV uređaja sa color dopplerom

OTVORENI POSTUPAK – NABAVA MALE VRIJEDNOSTI Evidencijski broj nabave: JN-MV-03/12