Kontakt

Naziv službe / odjela i adresaLokalBroj telefonaE-mail adresa
Uprava – centrala
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 25
101031 620 160 pisarnica@dz-donjimiholjac.hr
Ravnatelj
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
102031 620 161 ravnatelj@dz-donjimiholjac.hr
Služba za pravne i opće poslove
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
103031 620 162pravnasluzba@dz-donjimiholjac.hr
Financije i računovodstvo
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24
104031 620 163financije@dz-donjimiholjac.hr