Laboratorijska dijagnostika

DJELATNOST BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA

Biokemijski laboratorija obavlja poslove i zadatke usloženije laboratorijske dijagnostike biokemijskog laboratorija, primanje pacijenata i uzimanje bioložkog materijala venepunkciom, kapilarnu krv, brisove, urin i dr., Sudjeluje u složenim analizama spomenutog materijala.

Biokemijski laboratorij
Silva Deriš, dipl.ing.
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 23
Broj telefonaRadno vrijeme
Biokemijski laboratorij
Silva Deriš, dipl.ing.
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 24
031 630 50307:00 - 15:00