Misija i vizija

Dom zdravlja Donji Miholjac je društveno odgovorna i transparentna zdravstvena ustanova koja se svakodnevno nalazi u interakciji sa svojom okolinom, usmjerena na održivi razvoj, te zdravlje stanovništva cjelokupne zajednice.

Misija

Misija poslovanja Doma zdravlja Donji Miholjac je „Grad Donji Miholjac – zdravi grad“

Realizacijom ove misije treba dati naglasak na zdravlje, umjesto fokusiranje na bolest. Zdravstvenu politiku treba usskladiti sa zdravstvenom politikom Republike Hrvatske, te odrediti nositelje, ciljeve i temeljne odrednice u realizaciji iste, uvažavajući pri tome specifičnost prostora na kojem djelujemo.

Vizija

Zdravstveni sustav u cjelini, a Dom zdravlja Donji Miholjac na mikrorazini, treba osigurati optimalno očuvanje i unaprjeđenje zdravlja svakog pojedinca i cijele populacije putem mjera unapređenja zdravlja, zaštite zdravlja, sprječavanja bolesti i rehabilitacije oboljelih. Zdravstveni sustav treba biti dostupan za sve građane po načelima jednake dostupnosti, poštivajući pravo na zdravlje i zdrav način života, kao temeljno ljudsko pravo.