Stručno vijeće

Table HeaderTable Header
Radmila Khaznadar,dr. med. spec. fizik. med. i rehab.predsjednica
Krasanka Hafner, dr.med.spec.pedijatrije i uže spec.pedijatrijske neurologije član
Sabina Obradović, dr. med.član
Lorena Lic, dr. med. dent.član
Tatjana Borojević Adamović, prvost. fiziot. član
Biljana Kovačević, bacc. med. techn. član
Ksenija Samardžić, dipl. iur.član
Dubravka Šimara, dipl. oec.član
Kristina Cerovečki, dent. tehn.član