Patronaža

Vrši patronažnu službu polivalentnog tipa na području koje se poklapa sa područjem zdravstvenih stanica ili terenskih ambulanti obiteljima, trudnicama, babinjama, novorođenčetu i dojenčetu. maloj djeci, predškolskoj i školskoj djeci, oboljelima od TBC, malignih neoplazmi, dijabetesa, mentalnog oboljenja, mišićne distrofije, alkoholizma i drugim kroničnim bolesnicima kao i invalidnim osobama,

Kontaktiranje i suradnja sa ordinirajućim liječnikom i drugim službama u zdravstvenoj ustanovi po izboru u svakom konkretnom slučaju, sa stacionarnim zdravstvenim ustanovama, sa socijalnom službom. centrom za kućnu njegu, društvima za brigu o starim osobama i drugim ustanovama na rješavanju problema.

Služba također radi na zdravstvenom prosvjećivanju i obrazovanju, te pribavlja rezultate na bazi kojih se poduzimaju potrebne mjere za sprečavanje raznih bolesti.

 

Naziv službe / odjela i adresaBroj telefonaE-mail adresa
PATRONAŽNA SLUŽBA
Donji Miholjac; Trg Ante Starčevića 25
031 620 169patronaza@dz-donjimiholjac.hr
Vuković Dijana
patronažna sestra
099 6201 605-
Kovačević Biljana
patronažna sestra
099 6201 606-
Kaučić Anja
patronažna sestra
099 6201 607-
Čošić Marija
patronažna sestra
099 6201 608-