Povećanje znanja i svijesti opće populacije i osoba sa šećernom bolešću o važnosti prevencije bolesti i zaštite zdravlja sveobuhvatnim pristupom na razini primarne zdravstvene zaštite na području grada Donjeg Miholjca

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu: Povećanje znanja i svijesti opće populacije i osoba sa šećernom bolešću o važnosti prevencije bolesti i zaštite zdravlja sveobuhvatnim pristupom na razini primarne zdravstvene zaštite na području grada Donjeg Miholjca

Kratki opis projekta (operacije): 

U skladu s „Nacionalnom strategijom razvojem zdravstva 2012-2020“, Strateškim okvirom o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014.-2020“, te „Strateškim planom razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015-2020“, ovim Pozivom želi se doprinijeti povećati usmjerenost na prevenciju bolesti što podrazumijeva uklanjanje rizika/uzroka bolesti i unapređenje općeg zdravstvenog stanja kako bi se smanjio udio određenih bolesti u smrtnosti stanovništva. Zato je nužno povećati udio preventivnih programa i povezanih aktivnosti u zdravstvenom proračunu.

Osnovna svrha provođenja navedenog projekta je povećati znanje i svijest korisnika zdravstvene zaštite o potrebi i važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti. Sukladno navedenom cilju, ostvariti će se i specifični ciljevi koji će omogućiti:

a) Upoznati javnost grada Donjeg Miholjca i potrebi zdravstvenog odgoja opće populacije; te

b) Uspostaviti i provoditi terapijsku edukaciju osoba sa šećernom bolešću na području grada Donjeg Miholjca.

Navedeni projekt će se provesti sa slijedećim aktivnostima:

1) Provođenje programa edukacije i praktičnih radionica o važnosti zaštite zdravlja i prevencije bolesti;

2) Upravljanje projektom i administracija, te

3) Vidljivost projekta i promidžba.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Projekt je prvenstveno namijenjen korisnicima zdravstvene zaštite u svim dobnim skupinama na području grada Donjeg Miholjca, oba spola, kao i zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima koji su zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, udrugama, lokalnoj zajednici te općenito javnosti.

Koristi nakon provedenog projekta će imati mnogi, od radnika ustanove, članova udruga, korisnika zdravstvene skrbi, lokalne i regionalne samouprave, državnog osiguravateljskog društva, kao i resornog ministarstva, u smislu odgovornog odnosa prema bolestima i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti na prostoru grada Donjeg Miholjca.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 504.851,23 HRK od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 499.999,85 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 23.07.2019. – 22.01.2021.

Kontakt osobe za više informacija.: Dubravka Šimara, dipl.oec. (administrator projekta)