Proračun, financijski izvještaji i programi

Strateški dokumenti

Izvješće ravnatelja o programu rada i razvoju

Doma zdravlja Donji Miholjac u 2016. godini

Plan i program razvoja

Doma zdravlja Donji Miholjac u 2018. godini

Financije

Financijski plan za 2017.

te projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog financijskog plana

za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020.

Financijsko izvješće

za 01.01. - 31.12. 2017. godine

Bilješke

uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće

za 01.01. - 31.12. 2018. godine

Bilješke

uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće

za 01.01. - 31.12. 2019. godine

Bilješke

uz financijsko izvješće za 2019. godinu

Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi

Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi

Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu