Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Na sve preglede potrebno se prethodno naručiti telefonski ili e-poštom.

.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZZ):

 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Radiologija (RTG i UZV)
 • Interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Oftamologija
 • Ortopedija
 • Neurologija
 • Psihijatrija
 • Urologija
 • Otorinolaringologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 • samostalno izvođenje fizioterapeutskih postupaka po prijedlogu odgovarajućeg liječnika
 • priprema termo,elektro, mehano i kinezi i druge terapije
 • sprovođenje kinezi reakcijskih mjerenja radi ocjene uspješnosti terapije
 • adaptiranje, prema potrebi bolesnika, invalidskih kolica i ostalih ortopedskih pomagala
 • kontrola izvođenja fizioterapeutskih postupaka, te stručno-administrativni poslovi
 • sudjelovanje u zdravstvenom odgoju, obrazovanju i edukaciji kadrova
Naziv službe / odjela i adresa
Radmila Khaznadar, dr. med. spec. fizikalne med. i rehab.
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22
Marino Hanih, dr. med. spec. fizikalne med. i rehab., subspec. reumatologije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Radiologija (RTG i UZV)

 • utvrđivanje redoslijeda pacijenata s obzirom na hitnost
 • ispitivanje bolesnika o eventualnim preprekama za dijagnostički terapijski postupk
 • samostalno provođenje radiografije
 • sudjelovanje u prosvjetljivanju i izradi ciljanih snimaka
 • provođenje mjera zaštite kod radioionizirajućeg zračenja, te UZV dijagnostika
 • rad na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju kao i edukaciji kadrova
Naziv službe / odjela i adresa
SINIŠA PEŠIĆ, dr.med.spec.radiologije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24

Interna medicina

Naziv službe / odjela i adresa
doc.dr.sc. DINKO LADIĆ, dr.med. spec. interne med. subspec. gastroenterologije i hepat.
JUSTINIJA PAVKOV VUKELIĆ, dr.med. spec. opće interne med.
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Interna medicina - kardiologija

Naziv službe / odjela i adresa
prof.dr.sc. ROBERT STEINER, dr.med. spec.interne med. subspec.kardiologije
SAMIR BUCIĆ, dr.med. spec. interne med.
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Interna medicina - pulmologija

Naziv službe / odjela i adresa
BRANKO ŠEGEC, dr.med. spec.int.med. subspec.pulmologije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Interna medicina - dijebetologija i endokrinologija

Naziv službe / odjela i adresa
ANA JURIĆ, dr.med. spec. interne med. subspec. endokrinologije i dijabetologije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Neurologija

Naziv službe / odjela i adresa
JELENA ŠARIĆ SUČIĆ, dr.med. spec.neurologije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Oftamologija

Naziv službe / odjela i adresa
doc.dr.sc. DUBRAVKA BIUK, dr.med. spec. oftamologije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Opća kirurgija

Naziv službe / odjela i adresa
dr.sc. DENIS KLAPAN, dr.med. spec.opće kirurgije i subspec.digestivne (abdominalne) kirurgije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Opća kirurgija - vaskularna kirurgija

Naziv službe / odjela i adresa
TOMISLAV IŠTVANIĆ, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
DAMIR KOVAČ, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
DAMIR FLAM, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
DAMIR FLAM, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
VEDRAN FARKAŠ, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
VEDRAN IVKOVIĆ, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Otorinolaringologija

Naziv službe / odjela i adresa
doc.dr.sc. HRVOJE MIHALJ, dr.med. spec. otorinolaringologije
DAMIR BUCIĆ, dr.med. spec.otorinolaringolog
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Ortopedija

Naziv službe / odjela i adresa
doc.dr.sc. ZORAN ZELIĆ, dr.med. spec.ortopedije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Psihijatrija

Naziv službe / odjela i adresa
TOMISLAV PAVLOVIĆ, dr.med. spec.psihijatrije
KSENIJA KELEKOVIĆ-KRUŠLIN, dr.med. spec.psihijatrije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22

Urologija

Naziv službe / odjela i adresa
DAMIR LENC, dr.med.spec.urologije
LEO KRISTEK, dr.med.spec.urologije
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22
Na sve preglede potrebno se prethodno naručiti telefonski ili e-poštom.