Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz medicinskog područja pedijatrije za potrebe Doma zdravlja Donji Miholjac

“SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE IZ MEDICINSKOG PODRUČJA PEDIJATRIJE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC – UP.02.2.1.02.0041”

Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz medicinskog područja pedijatrije za potrebe Doma zdravlja Donji Miholjac“ se provodi temeljem javnog Ministarstva zdravlja u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 2. Socijalno uključivanje, specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promociju zdravlja“

U skladu s „Nacionalnom strategijom razvojem zdravstva 2012-2020“, Strateškim okvirom o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014.-2020“, te „Strateškim planom razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015-2020“, ovim Pozivom želi se doprinijeti povećati ulagati u ljudske potencijale, visokoobrazovani zdravstveni kadrovi, sa ciljem osnaživanja specijalističkog područja pedijatrije na način da će se popuniti mreža primarne zdravstvene zaštite i smanjiti broj područja s manjkom liječnika u sveukupnom zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.

Osnovna svrha provođenja navedenog projekta je popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe u Republici Hrvatskoj, te povećanje konkurentnosti Doma zdravlja Donji Miholjac, koja će omogućiti održivost funkcioniranje specijalističke ordinacije pedijatrije na području grada Donjeg Miholjca. Sukladno navedenom cilju, ostvariti će se i specifični ciljevi koji će omogućiti:

  1. Specijalističkim usavršavanjem osigurati jednog (1) doktora specijalistu pedijatra za područje grada Donjeg Miholjca;,
  2. Osigurati provođenje osnovnih načela zdravstvene zaštite, a to dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i specijalistički pristup zdravstvenoj zaštiti; te
  3. Osigurati održivost postojeće specijalističke pedijatrijske ordinacije na području grada Donjeg Miholjca kojem gravitiraju 5.000 djece u dobnoj skupini od 0-7 godina života.

Navedeni projekt će se provesti sa slijedećim aktivnostima:

  1. Provođenje programa specijalizacije iz specijalističkog područja pedijatrije,
  2. Upravljanje projektom i administracija, te
  3. Vidljivost projekta i promidžba.

Projekt je prvenstveno namijenjen korisnicima zdravstvene zaštite u dobnim skupinama od 0-7 godina na području grada Donjeg Miholjca, svih dobnih skupina i oba spola, kao i zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima koji su zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te javnosti. Koristi nakon provedenog projekta će imati mnogi, od radnika ustanove, korisnika prostora (koncesionari), korisnika zdravstvene skrbi, lokalne i regionalne samouprave, državnog osiguravateljskog društva, kao i resornog ministarstva, u smislu odgovornog odnosa prema bolestima i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja Donji Miholjac.

Vrijednost projekta je 1.266.296,93 kuna, a provoditi će se 66 mjeseci, tijekom vremenskog razdoblje 2018/2023.godine.

Projektni tim za provedbu projekata DZ Donji Miholjac

Voditelj projekta je Antonija Bogut, mag.oec., a administrator projekta je Dubravka Šimara, dipl.oec.