SUVAG

Poliklinika SUVAG je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji. U medicinskoj dijagnostici i rehabilitaciji osoba oštećena sluha i govora (oštećenja sluha, nerazvijen ili nedovoljno razvijen govor, poremećaji glasa i govora) primjenjuju se teorijske postavke, metodski postupci i elektroakustička oprema verbotonalne metode. Uz medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji (oštećenja sluha i/ili govora), provodi se odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora, znanstvenoistraživačka djelatnost i verbotonalna edukacija stručnjaka u zemlji i inozemstvu, podučavaju strani jezici po audio-vizualnoj globalno-strukturalnoj metodi (primjena verbotonalnog sistema) i druge prateće djelatnosti.

NazivTelefon
Poliklinika SUVAG Osijek
Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 22
031 544 901