Zdravstvena zaštita žena

ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

 • Prati i proučava zdravstveno stanje žena i trudnica.
 • Provodi sistematske preglede i kontrolne preglede u toku trodnoće i vodi brigu o toku iste, te posebnu pažnju
  posvećuje patološkoj trudnoći.
 • Savjetuje trudnice u svezi s trudnoćom i porođajom, te upućuje na tečajeve.
 • Organizira i provodi savjetovanje i zdravstveni odgoj žena posebno radi preventivnih ginekoloških oboljenja.
 • Vrši poslove u svezi planiranja porodice u okviru opće prihvaćenih mjera sa posebnim angažiranjem za
  povećanje nataliteta.
 • Vrši ciljane i sistematske preglede žena u svrhu zanog otkrivanja raka i drugih oboljenja žena.
 • Vrši ginekološke preglede služeći se dostupnim dijagnostičkim sredstvima.
 • Provodi liječenje žena. Upućuje na bolničko liječenje.
 • Upućuje u dijagnostičke svrhe na dopunske specijalističke pretrage i druge preglede.
 • Obavlja UZV preglede.
Naziv odjelaTelefone-mail
Ana Bucko, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije
Donji Miholjac, Trg Ane Starčevića 23
031 620 168ginekologija@dz-donjimiholjac.hr